Rechter verbiedt zwarte lijst artsen

De rechter heeft de website zwartelijstartsen.nl verboden. De website, die al een decennium lang een schandpaal voor artsen is, moet binnen 2 dagen uit de lucht. ‘Een enorme opluchting voor vele honderden artsen’, aldus Willem van Lynden, bestuurslid van de Stichting Stop Online Shaming (‘SOS’) die de rechtszaak startte.

‘Geen feitelijke basis en zeer kwetsend’

Op de website zwartelijstartsen.nl staan bijna 900 artsen en zorgverleners, veelal met foto, die worden neergezet als plegers van ‘medische misdrijven’ en als ‘falende zorgverleners’. Op deze, niet door de overheid gepubliceerde, zwarte lijst staan deels artsen die na een tuchtrechtelijke procedure een aantekening in het publiekelijk en online raadpleegbare BIG-register bij hun naam hebben staan. Maar in deze gevallen betreft het grotendeels artsen waarvan het medisch tuchtcollege oordeelde dat zij gewoon hun beroep kunnen uitoefenen en waar patiënten veilig terecht kunnen. De meeste artsen en zorgverleners op de lijst hebben überhaupt geen aantekening in het BIG-register. Zo staat bijvoorbeeld RIVM-boegbeeld Jaap van Dissel op de zwarte lijst. Niet omdat hij een patiënt verkeerd behandeld zou hebben, maar omdat hij lid was van een medisch tuchtcollege dat een klacht van een patiënt afwees.
 
De term ‘zwarte lijst artsen’ suggereert ten onrechte dat de vermelde artsen beter gemeden kunnen worden. Dat is volgens de rechter onrechtmatig. De rechter oordeelt dat de beschuldigingen aan het adres van de artsen zeer ernstig zijn en veelal geen feitelijke basis hebben. De uitingen op zwartelijstartsen zijn volgens de rechter ‘zeer kwetsend van aard’. De rechter erkent dat het ver gaat om een volledige website als onrechtmatig aan te merken. Toch oordeelt hij dat dat bij de website zwartelijstartsen wel het geval is. De rechter verbiedt de onrechtmatige uitingen. De domeinnamen zwartelijstartsen.nl en zwartelijstartsen.com moeten worden overgedragen aan Stichting SOS.

Naming mag, shaming niet

Het staat de beheerder van de website op basis van het vonnis overigens vrij informatie over artsen te verspreiden onder een andere domeinnaam en zonder gebruik te maken van onnodig beschadigende termen als ‘zwarte lijst’, ‘medische misdrijven’ en ‘falende artsen’. Dat is in lijn met de eis van de stichting. “Wij zijn de Stichting Stop Online Shaming, niet Stop Online Naming, we zijn niet tegen het noemen van namen, als de feiten kloppen. Wij hebben geen bezwaar tegen initiatieven die transparantie bevorderen”, aldus Van Lynden.

10 jaar lang ellende

De lijst had zowel zakelijk als privé grote impact op de artsen die erop staan. Zakelijk doordat artsen door patiënten worden gemeden en hierdoor ook nog eens moeilijker werk vinden. Maar ook privé is de impact vaak groot. Artsen en hun familie worden er door vrienden, op school en op de sportclub op aangesproken. Van Lynden: ‘Het is nogal wat als je kind thuiskomt en vertelt dat de kinderen op school zeggen dat papa een slechte dokter is. Deze ellende heeft veel te lang geduurd, het is goed dat de rechter hier nu een einde aan heeft gemaakt’.

Dwangsom en gevangenis

Otto Volgenant van Boekx Advocaten staat de Stichting SOS in deze zaak bij. ‘Het vonnis wordt vandaag door de deurwaarder betekend. De domeinnamen moeten binnen 2 dagen worden overgedragen aan Stichting SOS, op straffe van een dwangsom van € 10.000 per dag, met een maximum van € 150.000. Uit eerdere rechtszaken weten we dat de beheerder van zwartelijstartsen vaak niet vrijwillig meewerkt aan een door de rechter opgelegd verbod. De rechter heeft in het vonnis bepaald dat de beheerder de gevangenis in moet als zij zich niet aan het vonnis houdt. Ik ga ervan uit dat het niet zover hoeft te komen. Ik twijfel er niet aan dat het gaat lukken om de website op korte termijn offline te krijgen.’

Stichting Stop Online Shaming

Stop Online Shaming voert strategische rechtszaken tegen online privacy-inbreuken en online ‘shaming’. Stop Online Shaming komt op voor gedupeerden, ook als hun identiteit niet bekend is. Naast de rechtszaak tegen zwartelijstartsen voert de Stichting momenteel een procedure tegen de website vagina.nl, over het zonder toestemming van betrokkenen publiceren van naaktbeelden.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Willem van Lynden via 06 – 26 78 80 38 / vanlynden@stoponlineshaming.org, of met Mr. Otto Volgenant 020 – 24 40 400 / volgenant@boekx.com