Beleidsplan 2020-2021

Hieronder volgt een verkorte versie van ons beleidsplan 2020-2021.

Of download het volledige Beleidsplan 2020-2021 (pdf).

 

Beleidsdoelstellingen voor 2020

 • toekenning ANBI-status;
 • het selecteren van geschikte zaken om over te procederen;
 • het werven van donateurs en fondsen voor het voeren van rechtszaken;
 • het daadwerkelijk aanhangig maken van de eerste rechtszaak en volgende zaken;
 • het genereren van media-aandacht voor de eerste rechtszaak en volgende zaken.

 

Beleidsdoelstellingen voor 2021

 • vervolg-inspanningen voor het werven van donateurs en fondsen voor het voeren van rechtszaken;
 • het werven van extra fondsen voor een of meer (betaalde) bureaumedewerkers;
 • het werven van extra fondsen voor het ondersteunen van individuele slachtoffers;
 • het opzetten en inrichten van een aanmeldprocedure voor individuele slachtoffers;
 • het voeren van meer rechtszaken.

 

Langetermijnbeleid

Op termijn wil de stichting het volgende bereiken:

 1. Dat er een superspoedprocedure bij één centrale rechtbank in Nederland komt, waarbij een rechter het verzoek om compromitterende content offline te halen binnen 24 uur (of liefst nog sneller) beoordeelt.
 1. Dat de privacy van slachtoffers in rechtszaken gemaximaliseerd wordt. Met name dat deze zaken achter gesloten deuren plaatsvinden. De slachtoffers mogen niet opnieuw in de media verschijnen (met naam en toenaam, compromitterende beelden, etc.).
 1. Dat er een volledige proceskostenveroordeling komt in dit soort zaken, dus inclusief de eigen advocaatkosten. Anders wordt het voor individuele personen onredelijk duur, en daarmee beperkend, om het tegen (grote) mediaondernemingen op te nemen. We willen dat dit eenzijdig gaat gelden, dus dat een groot platform de werkelijke kosten van een rechtszaak aan een individueel slachtoffer vergoedt als het slachtoffer wint. En dus niet andersom, als het slachtoffer verliest.
 1. Dat websites en socialmediaplatforms vooraf moeten beoordelen of de content die bij hen wordt aangeboden, rechtmatig gepubliceerd kan worden. Ze moeten uitsluiten dat onrechtmatig materiaal online komt. Bijvoorbeeld door te controleren of alle betrokkenen toestemming voor publicatie hebben gegeven.
 1. Dat de stichting Stop Online Shaming de status van trusted flagger krijgt. Oftewel: dat verzoeken van Stop Online Shaming (aan websites en socialmediaplatforms) om bepaalde content per direct offline te halen, meteen worden ingewilligd. Net zoals dat nu al gebeurt bij verzoeken van het EOKM (Expertisebureau Online Kindermisbruik) voor kinderporno; het EOKM is een trusted flagger.
 1. Dat rechtsbijstandsverzekeraars een vergoeding voor ‘online shaming’-zaken in hun pakketten zullen opnemen.